מדיניות סביבתית

סוכנות טויוטה י. שפילמן בע"מ מחויבת להתאים את תכניותיה ופעילויותיה בהתאם להשפעותיו על הסביבה.

לצורך כך יקיים, יממש ויתחזק הארגון מערכת ניהול סביבתית לפי דרישות התקן  ISO 14001:2015 .

ISO   זה מאמץ גישה תהליכית ומחזורית לצד חשיבה מבוססת סיכונים ופעולות לשיפור מתמד.

 

סוכנות טויוטה י. שפילמן בע"מ תקצה משאבים ואמצעים בהתאם לתקציבה לצורך הפעלה תקינה של הנהלים הסביבתיים ותציב יעדים ומטרות ברי מדידה אשר יאפשרו לקיים את תוכנית שיפור איכות הסביבה.

 

סוכנות טויוטה י. שפילמן בע"מ מחויבת לשפר באופן מתמיד את התהליכים והפעילויות על מנת למנוע זיהום סביבתי, סיכונים בריאותיים לעובדים ואזרחים כתוצאה מחשיפה לזיהום סביבתי לסוגיו, וכן על מנת לחסוך במשאבים סביבתיים כגון מים, אויר וקרקע, ומשאבים נוספים.

 

סוכנות טויוטה י. שפילמן בע"מ מתחייבת לעמוד בדרישות על פי  דין – חוקים ותקנות מדינת ישראל כולל חוקי עזר עירוניים של עיריית פתח תקווה, תנאי רישיון עסק, ודרישות איכות סביבה נוספות המתקבלות מן הרשויות מעת לעת בתחום איכות הסביבה.

 

 

סוכנות טויוטה י. שפילמן בע"מ תטמיע שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות בכל המחלקות ובדרג הניהולי – לצמצום השפעות סביבתיות שליליות, ותפעל לשיפור מתמיד של איכות הסביבה בתוך שטח המוסכים ואולם התצוגה, בסביבותיו ובכל שטח אחר בו יפעל.

 

סוכנות טויוטה י. שפילמן בע"מ תקיים פעולות הכשרה, הדרכה והסברה מתמשכת בקרב העובדים לצורך קידום המודעות והאחריות לשמירה על הסביבה ומניעת נזקים לעובדים ולאזרחים שבתחום אחריותה.

 

בברכה,

 

 רון שפילמן

 בעלים

 

עודכן לאחרונה : ספטמבר 2018

 

 

 
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות